Rosení a vlhkost v bytě

Rosení a vlhkost v bytě

Naše technické normy vyžadují, aby při teplotě vnitřního vzduchu 21°C a relativní vlhkosti do 50% nekondenzovala na žádném místě konstrukce vlhkost. Zatímco teplotu se podaří uživatelům prostor dodržet, není zvláštností relativní vlhkost okolo 75%. Při těchto podmínkách se orosí i nejlepší výplně otvorů s nejkvalitnějším zasklením.

Koncem 70 let minulého století proběhla světem energetická krize. V jejím důsledku se zpřísnily technické normy a začalo se více dbát na úspory energií. Tyto požadavky vedly k novým trendům při vývoji a výrobě oken:

  • snížení tepelných ztrát okny (lepší zasklení, vícekomorové profily,…)
  • snížení výměny vzduchu mezi rámem a křídlem

Vliv izolace na rosení oken

Zvyšování izolace má na rosení příznivý vliv. Tady můžeme doporučit, abyste při výběru zasklení věnovali pozornost a vybírali si izolační dvojskla s co nejnižší hodnotou Ug (koeficient prostupu tepla), pro který platí - čím menší má hodnotu, tím lépe. Doporučujeme zasklení s hodnotou min. Ug = 1,1

roseni v bytě

Snížení výměny vzduchu má za důsledek růst vlhkosti v interiéru vlivem užívání. Obyvatelé svojí činností vnáší do vnitřních prostor vlhkost. Pokud se tuto vlhkost nepodaří odvětrat, vzniká nebezpečí sražení této vlhkosti na nejchladnějším povrchu v místnosti, kterým je ve většině případů zasklení oken. Je to podobné jako když se orosí skla brýlí po příchodu do vytápěné místnosti.

Údaje o vlhkosti   g/h
člověk   mírná aktivita 030 - 060
středně těžká práce 120 - 200  
těžká práce 200 - 300  
koupelna vanová lázeň asi 700
sprchování 2600  
kuchyně vařící a pracovní postup 600 - 1500
denní průměr 100  
pokojové květiny fialky 05 - 10
kapradí 07 - 15  
gumovník 10 - 20  
sušení prádla 50 - 200  

Pokud jste údajům v tabulce věnovali pozornost, je Vám jasné, že během jediného dne se může odpařit v prostoru bytu i několik litrů vody. A tuto přebytečnou vlhkost je nutné odvádět. Jedině tak lze předcházet nebezpečí rosení skel – případně ostatních studených povrchů.

U starších oken docházelo k rosení oken převážně na vnějším skle (u dvojitých nebo zdvojených oken) a to z toho důvodu, že se teplý a vlhký vzduch dostane do meziprostoru mezi skly.

U moderních oken s izolačními dvojskly není možné, aby se rosil meziskelní prostor (to by byl oprávněný důvod k reklamaci izolačního dvojskla).

Větrání je základ

Jak již bylo uvedeno, vyskytuje se ale nebezpečí rosení vnitřních tabulí skel. Moderní plastová okna mají odlišné vlastnosti a je proto nutné je používat jinak než původní okna. Jednoduše řečeno, je nutné daleko více větrat, než jsme byli dosud zvyklí.

Rosení oken mohou ovlivnit i další faktory: umístění topných těles, volba zasklení, nedostatečné vytápění, mnoho květin v blízkosti oken.

Odvádění vlhkosti z bytu

V místnostech s vysokou vlhkostí by okna při teplotách pod nulou neměla být vyklápěna, protože studený venkovní vzduch ochlazuje pouze stěny bezprostředně vedle okna a tím může dojít k plesnivění. Pro zajištění čerstvého vzduchu se doporučuje okno otevřít častěji a na krátkou dobu (minimálně 3x denně).

Vlivy, které způsobují vlhkost Účinek těchto vlivů Opatření ke zlepšení situace
Dodatečné utěsnění oken Relativní vlhkost vzduchu v bytě stoupá, výměna vzduchu není dostatečná Dostatečné větrání, nárazové větrání ve dne cca 10 minut. Korigovat teplotu v místnosti, event. ji zvýšit.
Redukované, chybné kování Relativní vlhkost vzduchu v bytě stoupá, výměěna vzduchu není dostatečná Dostatečné větrání, nárazové větrání ve dne cca 10 minut. Korigovat teplotu v místnosti, event. ji zvýšit.
Snížení teploty v místnosti Povrchové teploty klesají, relativní vlhkost vzduchu stoupá, i když "produkce vlhkosti" zůstává stejná. Příslušně vytápět, aby teplota v místnosti opět stoupla
Velkoplošný nábytek u venkovních stěn Povrchové teploty stěny klesají, z důvodu omezené cirkulace vzduchu. Nábytek dle možností nestavět k venkovním stěnám nebo zlepšit izolaci stěn.
Těžké závěsy před oknem Povrchové teploty klesají z důvodu izolačního účinku závěsů. Odstranit závěsy.
Téměř difúzně utěsněné povrchy stěny (např. fóliová tapeta) Nefunguje funkce stěny - zachycování a vydávání vlhkosti. Odstranit tapety a použít materiály akumulující vlhkost. Dřevo, sádru, omítku.
Příliš nízká tepelná izolace venkovní stěny Povrchová teplota v místnosti klesá. Zlepšit tepelnou izolaci stěny.
Stavební vlhkost v novostavbě Stálé odevzdávání vlhkosti a tím zvyšování relativní vlhkosti vzduchu. Postarat se o dostatečné a odborné vysoušení stavby + dodatečně větrat.
Vestavění nových, těsnějších oken Relativní vlhkost vzduchu v bytě stoupá, zatímco se teplotní poměry téměř nemění. Dostatečné větrání, nárazové větrání ve dne cca 10 min. Korigovat teplotu v místnosti, event. ji zvýšit.
Parapet překrývá topné těleso, takže teplý vzudch se nedostává přímo do prostoru okna Snížení povrchové teploty. Např. vyříznout do parapetu štěrbiny pro teplý vzduch od topného tělesa, aby se zvýšily povrchové teploty.

Řešení drobných problémů

Vzniklý problém Možné příčiny problému Ostranění problému
Okno se nedá zavřít, zdá se, jako by bylo vyvěšeno ze závěsů. Pojistka - pro otočení kličky je nutné pojistku přimáčknout ke křídlu Nechtěně bylo pohnuto pojistkou pro blokování vyklopené polohy v místě kličky Kličku otočte do polohy "sklopená poloha" (viz. schéma). Křídlo dole rukou přitlačte k rámu, až křídlo dosedne přesně na rám. Pojistku stlačte dolů k rámu křídla a současně otočte kličkou do "vodorovná poloha". Funkce kování se obnoví. Pokud by to nevyšlo napoprvé, zkuste to ještě jednou
Okno se nedá správně uzavřít U jednokřídlého okna překontrolujte, zda se po obvodu nenachází nějaká překážka. U dvou nebo více-křídlých oken nebyla páčka zavírání ve spodní části křídla stlačena dolů k zajištění U jednokřídlých oken odstranit příčinu omezení a křídlo lehce nadzvednout, přitlačit a zavřít. U dvoukřídlých oken zajistit, aby páčka druhého křídla byla ve svislé poloze
Uvnitř rámu je voda Znečištěn odtok vody Vyčistit dle odst. Údržba
Dochází k rosení skel nebo okna Vysoká vlhkost vzduchu Viz odst. Rosení a vlhkost v bytě
Okolo okna nebo v rozích místnosti se tvoří plíseň Vysoká vlhkost Viz odst. Rosení a vlhkost v bytě + vydezinfikovat Savem
5