Okna Donap
On-line poptávka
Facebook

Užitečné informace

Návod k obsluze a reklamační řád firmy DONAP

(DONAP s.r.o., Říkov 3, Česká Skalice 552 03, tel. 491 452 373, e-mail: info@donap.cz)

NÁVOD K OBSLUZE

 • seřizování a opravy přenechejte technikovi z firmy DONAP)
 • ořezávání PU pěny, otevírání oken a zednické zapravení provádějte až po vytvrzení PU pěny
 • do oken a dveří nepřivírejte kabely, šňůry atd.
 • při zavírání okna nevkládejte ruku mezi rám a křídlo
 • vyklopené okenní křídlo při zavírání přitlačte lehce rukou v horní části
 • u dvoudílného okna nebo balkónových dveří se štulpem (bez pevného sloupku) se kování  druhého křídla, které nemá kličku, ovládá pomocí páčky rozvory. Povytažením páčky křídlo odjistíte a můžete ho otevřít
 • křídla nezajišťujte v otevřené poloze zarážkami, kolíky atd., při průvanu nebo zavření může dojít k poškození okna nebo dveří, případně k vytržení křídla ze závěsů a následně k vážnému úrazu. K aretaci možno použít OMEZOVAČ KŘÍDLA.
 • nikdo a nic se nesmí věšet za křídlo okna nebo dveří, hrozí vytržení křídla ze závěsů a tím poškození  okna, dveří nebo vážnému úrazu.
 • okna, dveře a veškeré příslušenství udržujte a čistěte dle uvedených instrukcí v odstavcích „Údržba“ a „Běžné čistění“
 • nečistoty po zednickém zapravení a jiné nečistoty v kování oken, dveří a zámků způsobují  zhoršení ovládání, mohou však způsobit také zablokování a poškození celého kování nebo zámku, udržujte je stále čisté
 • u náhradních klíčů do zámku vyrobených z měkkého kovu může dojít k odlomení a uvíznutí jejich částí v zámku, proto používejte pouze klíče z tvrdého kovu.
 • pokud v blízkosti oken a dveří používáte brusku nebo jiný nástroj, od kterého odlétávají jiskry, zakryjte celá okna, dveře a skla, jinak dojde k jejich popálení
 • v blízkosti okna nestavte hořící předměty (prskavky, svíčky, atd.). Nepřímé tepelné zdroje musí být umístěny ve vzdálenosti minimálně 50 cm
 • křídlo oken nikdy nepřitlačujte proti okrajům otvorů (špalety)
 • při otevírání a zavírání okenic se nadměrně nevyklánějte, vždy překontrolujte správné zajištění
Poloha kliky (levé, pravé okno):
 • sklopná poloha (případně úsporná ventilace „léta/zima“)
 • spárové větrání (případné mikroventilace)
 • otevřené
 • zavřené
 
Běžné čištění
Výrobky dodávané firmou DONAP vyžadují minimální údržbu , přesto je důležité dodržovat určité zásady.Po provedené montáži odstraňte rukou ochranné fólie oken, dveří a výrobní etikety ze skel. Nutné je též odstranit zbytky cementu a stavebních látek z oken, dveří, doplňků a příslušenství. Pro čištění oken, dveří, zimních zahrad, okenic, rolet, žaluzií, sítí, parapetů, skla a ostatních doplňků a příslušenství používejte dostatečné množství čisté vody a běžné čistící prostředky. V případě většího znečištění u rámů a křídel použijte krémové čistící prostředky (např.“CIF“) a následně dokonale opláchněte. K čistění skel se doporučují běžné prostředky (např. Iron).Vyvarujte se používání: rozpouštědel, alkoholu, acetonu či SAVA, protože by mohly poškodit povrch kování, rámů, křídel, skla, těsnění nebo příslušenství. K čištění nepoužívejte ostré nástroje (žiletky, nůž,..) ani kartáče či ocelovou vlnu. 
 
Údržba
Údržba plastových oken a dveří spočívá v provádění menších kontrol chodu křídla a promazání. Odtokové kanálky na spodní straně rámu je doporučováno 1x ročně vysát nebo prolít vodou, aby se odstranily nečistoty (pyl, prach) a byl tak umožněn výtok zkondenzované vlhkosti mezi křídlem a rámem.
 
Kování
K zaručení správné funkce kování oken, dveří se musí pohyblivé díly kování, podle namáhání, minimálně 1x za rok vyčistit a promazat silikonovým olejem. Kování je standardně při předání zákazníkovi seřízeno a promazáno. Pokud je nutné po určitě době opětné seřízení, obraťte se na firmu DONAP. Z kování alespoň 1x ročně vysajte prach a nečistoty.
 
Těsnění
Minimálně jedenkrát ročně potřete těsnění vazelínou. Prodlužujete tím životnost a elasticitu těsnění.
 
Žaluzie a sítě
Spuštění, vytažení a naklápění žaluzií se provádí pomocí řetízku na straně oka. Při spuštění žaluzie je nutné ji spustit až úplně dolů, jak to dovolí řetízek, jinak se žaluzie při naklápění lamel může od spodu zvednout až o několik centimetrů. Vytažená žaluzie je aretována ve své poloze tak, že se řetízek zasune do aretačního držáku umístěného na rámu na straně řetízku.
 
Důležitá upozornění:
 • za ovládací řetízek žaluzií ani za síťové dveře se nesmí nikdo a nic věšet
 • řetízek ovládejte pouze přiměřenou silou, aby nedošlo k jeho roztržení
 • neprolamujte lamely žaluzie, mohlo by dojít k jejich deformaci
 • sítě upevňujte pevně pomocí obrtlíků, aby nevypadly ven
 • na upevněné sítě netlačte, mohlo by dojít k jejich protržení, poškození nebo vypadnutí
 • čistěte dle odstavce „ Běžné čištění“
 
Sklo
Barevné odchylky:
výkyvy barevného pocitu za skla jsou možné na základě obsahu oxidu železa ve skle při procesu povlakování skla a zrovna tak různou sílou skla, konstrukcí tabulí a podle úhlu pozorování a nelze jim zabránit.
 
Prasknutí skla:
Sklo jako podchlazená tavenina náleží ke křehkým materiálům, které nepřipouštějí žádné plastické deformace. Překročení meze elasticity tepelnými nebo mechanickými účinky vede bezprostředně k prasknutí tabule. K prasknutí skla dochází zpravidla cizími vlivy a není to tedy věcná závada.

!! ROSENÍ A VLHKOST V BYTĚ !!

Naše technické normy vyžadují, aby při teplotě vnitřního vzduchu 21°C a relativní vlhkosti do 50% nekondenzovala na žádném místě konstrukce vlhkost. Zatímco teplotu se podaří uživatelům prostor dodržet, není zvláštností relativní vlhkost okolo 75%. Při těchto podmínkách se orosí i nejlepší výplně otvorů s nejkvalitnějším zasklením.

Koncem 70 let minulého století proběhla světem energetická krize. V jejím důsledku se zpřísnily technické normy a začalo se více dbát na úspory energií. Tyto požadavky vedly k novým trendům při vývoji a výrobě oken:
 • snížení tepelných ztrát okny (lepší zasklení, vícekomorové profily,…)
 • snížení výměny vzduchu mezi rámem a křídlem
Zvyšování izolace má na rosení příznivý vliv. Tady můžeme doporučit, abyste při výběru zasklení věnovali pozornost a vybírali si izolační dvojskla s co nejnižší hodnotou Ug (koeficient prostupu tepla), pro který platí - čím menší má hodnotu, tím lépe. Doporučujeme zasklení s hodnotou min. Ug = 1,1

Snížení výměny vzduchu má za důsledek růst vlhkosti v interiéru vlivem užívání. Obyvatelé svojí činností vnáší do vnitřních prostor vlhkost. Pokud se tuto vlhkost nepodaří odvětrat, vzniká nebezpečí sražení této vlhkosti na nejchladnějším povrchu v místnosti, kterým je ve většině případů zasklení oken. Je to podobné jako když se orosí skla brýlí po příchodu do vytápěné místnosti.
 Údaje o vlhkosti    g/h
 člověk  mírná aktivita  030 - 060
 středně těžká práce  120 - 200  
 těžká práce  200 - 300  
 koupelna  vanová lázeň  asi 700
 sprchování  2600  
 kuchyně  vařící a pracovní postupy  600 - 1500
 denní průměr  100  
 pokojové květiny  fialky  05 - 10
 kapradí  07 - 15  
 gumovník  10 - 20  
 sušení prádla  50 - 200  
Pokud jste údajům v tabulce věnovali pozornost, je Vám jasné, že během jediného dne se může odpařit v prostoru bytu i několik litrů vody. A tuto přebytečnou vlhkost je nutné odvádět. Jedině tak lze předcházet nebezpečí rosení skel – případně ostatních studených povrchů.

U starších oken docházelo k rosení oken převážně na vnějším skle (u dvojitých nebo zdvojených oken) a to z toho důvodu, že se teplý a vlhký vzduch dostane do meziprostoru mezi skly.

U moderních oken s izolačními dvojskly není možné, aby se rosil meziskelní prostor (to by byl oprávněný důvod k reklamaci izolačního dvojskla).

Jak již bylo uvedeno, vyskytuje se ale nebezpečí rosení vnitřních tabulí skel. Moderní plastová okna mají odlišné vlastnosti a je proto nutné je používat jinak než původní okna. Jednoduše řečeno, je nutné daleko více větrat, než jsme byli dosud zvyklí.

Rosení oken mohou ovlivnit i další faktory: umístění topných těles, volba zasklení, nedostatečné vytápění, mnoho květin v blízkosti oken.

Odvádění vlhkosti z bytu
V místnostech s vysokou vlhkostí by okna při teplotách pod nulou neměla být vyklápěna, protože studený venkovní vzduch ochlazuje pouze stěny bezprostředně vedle okna a tím může dojít k plesnivění. Pro zajištění čerstvého vzduchu se doporučuje okno otevřít častěji a na krátkou dobu (minimálně 3x denně).
Vlivy, které způsobují vlhkost Účinek těchto vlivů  Opatření ke zlepšení situace
Dodatečné utěsnění oken Relativní vlhkost vzduchu v bytě stoupá, výměna vzduchu není dostatečná Dostatečné větrání, nárazové větrání ve dne cca 10 minut. Korigovat teplotu v místnosti, event. ji zvýšit.
Redukované, chybné kování Relativní vlhkost vzduchu v bytě stoupá, výměěna vzduchu není dostatečná Dostatečné větrání, nárazové větrání ve dne cca 10 minut. Korigovat teplotu v místnosti, event. ji zvýšit.
Snížení teploty v místnosti Povrchové teploty klesají, relativní vlhkost vzduchu stoupá, i když "produkce vlhkosti" zůstává stejná. Příslušně vytápět, aby teplota v místnosti opět stoupla
 Velkoplošný nábytek u venkovních stěn Povrchové teploty stěny klesají, z důvodu omezené cirkulace vzduchu. Nábytek dle možností nestavět k venkovním stěnám nebo zlepšit izolaci stěn.
 Těžké závěsy před oknem Povrchové teploty klesají z důvodu izolačního účinku závěsů. Odstranit závěsy.
 Téměř difúzně utěsněné povrchy stěny (např. fóliová tapeta) Nefunguje funkce stěny - zachycování a vydávání vlhkosti. Odstranit tapety a použít materiály akumulující vlhkost. Dřevo, sádru, omítku.
 Příliš nízká tepelná izolace venkovní stěny Povrchová teplota v místnosti klesá. Zlepšit tepelnou izolaci stěny.
 Stavební vlhkost v novostavbě Stálé odevzdávání vlhkosti a tím zvyšování relativní vlhkosti vzduchu. Postarat se o dostatečné a odborné vysoušení stavby + dodatečně větrat. 
 Vestavění nových, těsnějších oken Relativní vlhkost vzduchu v bytě stoupá, zatímco se teplotní poměry téměř nemění. Dostatečné větrání, nárazové větrání ve dne cca 10 min. Korigovat teplotu v místnosti, event. ji zvýšit. 
 Parapet překrývá topné těleso, takže teplý vzudch se nedostává přímo do prostoru okna  Snížení povrchové teploty. Např. vyříznout do parapetu štěrbiny pro teplý vzduch od topného tělesa, aby se zvýšily povrchové teploty. 
 
Řešení drobných problémů
 Vzniklý problém  Možné příčiny problému  Odstranění problému
Okno se nedá zavřít, zdá se, jako by bylo vyvěšeno ze závěsů. Pojistka - pro otočení kličky je nutné pojistku přimáčknout ke křídlu Nechtěně bylo pohnuto pojistkou pro blokování vyklopené polohy v místě kličky Kličku otočte do polohy "sklopená poloha" (viz. schéma). Křídlo dole rukou přitlačte k rámu, až křídlo dosedne přesně na rám. Pojistku stlačte dolů k rámu křídla a současně otočte kličkou do "vodorovná poloha". Funkce kování se obnoví. Pokud by to nevyšlo napoprvé, zkuste to ještě jednou
Okno se nedá správně uzavřít U jednokřídlého okna překontrolujte, zda se po obvodu nenachází nějaká překážka. U dvou nebo více-křídlých oken nebyla páčka zavírání ve spodní části křídla stlačena dolů k zajištění U jednokřídlých oken odstranit příčinu omezení a křídlo lehce nadzvednout, přitlačit a zavřít. U dvoukřídlých oken zajistit, aby páčka druhého křídla byla ve svislé poloze
Uvnitř rámu je voda Znečištěn odtok vody Vyčistit dle odst. Údržba
Dochází k rosení skel nebo okna Vysoká vlhkost vzduchu Viz odst. Rosení a vlhkost v bytě
Okolo okna nebo v rozích místnosti se tvoří plíseň Vysoká vlhkost Viz odst. Rosení a vlhkost v bytě + vydezinfikovat Savem

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Doba záruky:
Záruka na zboží včetně montáže je poskytována v délce 5-ti let na okna a dveře RI okna, Finstral, Bohemia Okno, garážová vrata Toors a Avantgarde systém společně na všechny typy kování a 2 roky na žaluzie, sítě, parapety a el. motory Somfy a pohony Tormatic.
 
Záruční doba se počítá od data montáže a podepsání předávacího protokolu.
 
Rozsah záruky:
Záruka se vztahuje na vady výrobku vzniklé při výrobě a montáži a funkčnost výrobku v průběhu záruční doby. V záruční době má objednatel právo na bezplatné a řádné odstranění vady v co nejkratším možném termínu. Záruka se nevztahuje na funkční, vzhledové a jiné poškození výrobku, které nebylo způsobeno dodavatelem. Dále se záruka nevztahuje na srážení vody na vnitřním skle oken a dveří.
 
Předmět reklamace:
Předmětem reklamace jsou vady výrobku vzniklé při výrobě a montáži a funkčnost výrobku v průběhu záruční doby, které nebudou zaviněny objednatelem, špatnou údržbou (nepromazané či znečištěné kování) nebo vyšší mocí. Při místním zjištění, že se jedná o špatnou údržbu či zavinění vady objednatelem, bude účtována zákazníkovi doprava (7Kč/km z Říkova u České Skalice) a servis (300Kč/hod.). Za vadu se nepovažuje srážení vody na vnitřním skle oken a dveří. Dále nelze reklamovat provedení a rozměry výrobků, které byly objednatelem odsouhlaseny a podepsány ve Smlouvě o dílo. Při výrobě plastových profilů v hladké bílé barvě vznikají někdy na povrchu nepatrné lehké stopy po tažení. Jsou způsobeny technologií a nejdou vyloučit, neopravňují proto k reklamaci.
 
Způsob uplatnění reklamace:
Při zjištění závady nahlaste tuto reklamaci telefonicky, osobně nebo písemně na naší adrese. Uveďte druh vady, jméno zákazníka dle smlouvy, Vaši adresu a telefonní číslo. Na základě nahlášené reklamace Vás navštíví náš technik, který reklamované vady posoudí, případně na místě odstraní.
 
Doklady potřebné pro uplatnění reklamace:
Na uplatnění reklamace má nárok kupující nebo jiná oprávněná osoba po předložení Smlouvy o dílo. Reklamace výrobků a služeb je možná až po celkovém uhrazení fakturované částky!
 
Vyřízení reklamace:
Vada bude posouzena technikem. V případě oprávněné reklamace bude vada odstraněna v co nejkratší možné době bezplatně. V případě neoprávněné reklamace, tzn. při poškození výrobku vinou zákazníka, jiné osoby, vyšší moci nebo díky nedodržení Návodu k obsluze, bude vada odstraněna na náklady zákazníka.
Poslat odkaz na e-mail