slide
Návod k obsluze a údržba

Návod k obsluze a údržba

 • ořezávání PU pěny, otevírání oken a zednické zapravení provádějte až po vytvrzení PU pěny
 • do oken a dveří nepřivírejte kabely, šňůry atd.
 • při zavírání okna nevkládejte ruku mezi rám a křídlo
 • vyklopené okenní křídlo při zavírání přitlačte lehce rukou v horní části
 • u dvoudílného okna nebo balkónových dveří se štulpem (bez pevného sloupku) se kování druhého křídla, které nemá kličku, ovládá pomocí páčky rozvory.
 • křídla nezajišťujte v otevřené poloze zarážkami, kolíky atd., při průvanu nebo zavření může dojít k poškození okna nebo dveří, případně k vytržení křídla ze závěsů a následně k vážnému úrazu. K aretaci možno použít OMEZOVAČ KŘÍDLA.
 • nikdo a nic se nesmí věšet za křídlo okna nebo dveří, hrozí vytržení křídla ze závěsů a tím poškození okna, dveří nebo vážnému úrazu.
 • okna, dveře a veškeré příslušenství udržujte a čistěte dle uvedených instrukcí v odstavcích „Údržba“ a „Běžné čistění“
 • nečistoty po zednickém zapravení a jiné nečistoty v kování oken, dveří a zámků způsobují zhoršení ovládání, mohou však způsobit také zablokování a poškození celého kování nebo zámku, udržujte je stále čisté
 • u náhradních klíčů do zámku vyrobených z měkkého kovu může dojít k odlomení a uvíznutí jejich částí v zámku, proto používejte pouze klíče z tvrdého kovu.
 • pokud v blízkosti oken a dveří používáte brusku nebo jiný nástroj, od kterého odlétávají jiskry, zakryjte celá okna, dveře a skla, jinak dojde k jejich popálení
 • v blízkosti okna nestavte hořící předměty (prskavky, svíčky, atd.). Nepřímé tepelné zdroje musí být umístěny ve vzdálenosti minimálně 50 cm
 • křídlo oken nikdy nepřitlačujte proti okrajům otvorů (špalety)
 • při otevírání a zavírání okenic se nadměrně nevyklánějte, vždy překontrolujte správné zajištění

Poloha kliky

 • sklopná poloha (úsporná ventilace „léta/zima“)
 • spárové větrání (případné mikroventilace)
 • otevřené, zavřené

Těsnění

Minimálně jedenkrát ročně potřete těsnění vazelínou. Prodlužujete tím životnost a elasticitu těsnění.

ros

Běžné čištění

Výrobky dodávané firmou DONAP vyžadují minimální údržbu , přesto je důležité dodržovat určité zásady.Po provedené montáži odstraňte rukou ochranné fólie oken, dveří a výrobní etikety ze skel. Nutné je též odstranit zbytky cementu a stavebních látek z oken, dveří, doplňků a příslušenství. Pro čištění oken, dveří, zimních zahrad, okenic, rolet, žaluzií, sítí, parapetů, skla a ostatních doplňků a příslušenství používejte dostatečné množství čisté vody a běžné čistící prostředky.

V případě většího znečištění u rámů a křídel použijte krémové čistící prostředky (např.“CIF“) a následně dokonale opláchněte. K čistění skel se doporučují běžné prostředky (např. Iron).Vyvarujte se používání: rozpouštědel, alkoholu, acetonu či SAVA, protože by mohly poškodit povrch kování, rámů, křídel, skla, těsnění nebo příslušenství. K čištění nepoužívejte ostré nástroje (žiletky, nůž,..) ani kartáče či ocelovou vlnu.

Žaluzie a sítě

Spuštění, vytažení a naklápění žaluzií se provádí pomocí řetízku na straně oka. Při spuštění žaluzie je nutné ji spustit až úplně dolů, jak to dovolí řetízek, jinak se žaluzie při naklápění lamel může od spodu zvednout až o několik centimetrů. Vytažená žaluzie je aretována ve své poloze tak, že se řetízek zasune do aretačního držáku umístěného na rámu na straně řetízku.

Důležitá upozornění

 • za ovládací řetízek žaluzií ani za síťové dveře se nesmí nikdo a nic věšet
 • řetízek ovládejte pouze přiměřenou silou, aby nedošlo k jeho roztržení a tahejte vždy kolmo dolů - nikoli šikmo od okna!
 • neprolamujte lamely žaluzie, mohlo by dojít k jejich deformaci

 

 • sítě upevňujte pevně pomocí obrtlíků
 • na upevněné sítě netlačte
 • čistěte dle odstavce „ Běžné čištění“
ros

Sklo

Barevné odchylky
Výkyvy barevného pocitu za skla jsou možné na základě obsahu oxidu železa ve skle při procesu povlakování skla a zrovna tak různou sílou skla, konstrukcí tabulí a podle úhlu pozorování a nelze jim zabránit.

Prasknutí skla
Sklo jako podchlazená tavenina náleží ke křehkým materiálům, které nepřipouštějí žádné plastické deformace. Překročení meze elasticity tepelnými nebo mechanickými účinky vede bezprostředně k prasknutí tabule. K prasknutí skla dochází zpravidla cizími vlivy a není to tedy věcná závada.

1