Reklamační řád

Reklamační řád

Doba záruky:

Záruka na zboží včetně montáže je poskytována v délce 5-ti let na okna a dveře Bohemia Okno, PKS okna, garážová vrata Toors, 2 roky společně na všechny typy kování a 2 roky na žaluzie, sítě, parapety a el. motory Somfy a pohony Tormatic. Dále 2 roky na vnitřní dveře Porta doors, Verte, DRE, Sapeli, Eurowood, 2 roky na střešní okna Fakro a 2 roky na posuvné systémy Duotech a zasklívací systémy Alumistr.

Záruční doba se počítá od data montáže a podepsání předávacího protokolu.

Rozsah záruky:

Záruka se vztahuje na vady výrobku vzniklé při výrobě a montáži a funkčnost výrobku v průběhu záruční doby. V záruční době má objednatel právo na bezplatné a řádné odstranění vady v co nejkratším možném termínu. Záruka se nevztahuje na funkční, vzhledové a jiné poškození výrobku, které nebylo způsobeno dodavatelem. Dále se záruka nevztahuje na srážení vody na vnitřním skle oken, dveří a vrat v důsledku zvýšené interiérové relativní vlhkosti.

Předmět reklamace:

Předmětem reklamace jsou vady výrobku vzniklé při výrobě a montáži a funkčnost výrobku v průběhu záruční doby, které nebudou zaviněny objednatelem, špatnou údržbou (nepromazané či znečištěné kování) nebo vyšší mocí. Při místním zjištění, že se jedná o špatnou údržbu či zavinění vady objednatelem, bude účtována zákazníkovi doprava (7Kč/km z Říkova u České Skalice) a servis (300Kč/hod.). Za vadu se nepovažuje srážení vody na vnitřním skle oken a dveří. Dále nelze reklamovat provedení a rozměry výrobků, které byly objednatelem odsouhlaseny a podepsány ve Smlouvě o dílo. Při výrobě plastových profilů v hladké bílé barvě vznikají někdy na povrchu nepatrné lehké stopy po tažení. Jsou způsobeny technologií a nejdou vyloučit, neopravňují proto k reklamaci.

Způsob uplatnění reklamace:

Při zjištění závady nahlaste tuto reklamaci telefonicky, osobně nebo písemně na naší adrese. Uveďte druh vady, jméno zákazníka dle smlouvy, Vaši adresu a telefonní číslo. Na základě nahlášené reklamace Vás navštíví náš technik, který reklamované vady posoudí, případně na místě odstraní.

Doklady potřebné pro uplatnění reklamace:

Na uplatnění reklamace má nárok kupující nebo jiná oprávněná osoba po předložení Smlouvy o dílo. Reklamace výrobků a služeb je možná až po celkovém uhrazení fakturované částky!

Vyřízení reklamace:

Vada bude posouzena technikem. V případě oprávněné reklamace bude vada odstraněna v co nejkratší možné době bezplatně. V případě neoprávněné reklamace, tzn. při poškození výrobku vinou zákazníka, jiné osoby, vyšší moci nebo díky nedodržení Návodu k obsluze, bude vada odstraněna na náklady zákazníka.

5