slide
Rosení a vlhkost v bytě

Rosení a vlhkost v bytě

Co byste měli vědět o rosení a vlkosti ve Vašem bytě?

Naše technické normy vyžadují, aby při teplotě vnitřního vzduchu 21°C a relativní vlhkosti do 50% nekondenzovala na žádném místě konstrukce vlhkost. Zatímco teplotu se podaří uživatelům prostor dodržet, není zvláštností relativní vlhkost okolo 75%. Při těchto podmínkách se orosí i nejlepší výplně otvorů s nejkvalitnějším zasklením.

Koncem 70 let minulého století proběhla světem energetická krize. V jejím důsledku se zpřísnily technické normy a začalo se více dbát na úspory energií. Tyto požadavky vedly k novým trendům při vývoji a výrobě oken:

  • snížení tepelných ztrát okny (lepší zasklení, vícekomorové profily,…)
  • snížení výměny vzduchu mezi rámem a křídlem
ros

Vliv izolace na rosení oken

Zvyšování izolace má na rosení příznivý vliv. Tady můžeme doporučit, abyste při výběru zasklení věnovali pozornost a vybírali si izolační dvojskla s co nejnižší hodnotou Ug (koeficient prostupu tepla), pro který platí - čím menší má hodnotu, tím lépe. Doporučujeme zasklení s hodnotou min. Ug = 1,1

Snížení výměny vzduchu má za důsledek růst vlhkosti v interiéru vlivem užívání. Obyvatelé svojí činností vnáší do vnitřních prostor vlhkost. Pokud se tuto vlhkost nepodaří odvětrat, vzniká nebezpečí sražení této vlhkosti na nejchladnějším povrchu v místnosti, kterým je ve většině případů zasklení oken. Je to podobné jako když se orosí skla brýlí po příchodu do vytápěné místnosti.

Údaje o vlhkosti   g/h
Člověk mírná aktivita 030 - 060
Středně těžká práce   120 - 200
Těžká práce   200 - 300
Koupelna vanová lázeň asi 700
Sprchování   2600

Pokud jste údajům v tabulce věnovali pozornost, je Vám jasné, že během jediného dne se může odpařit v prostoru bytu i několik litrů vody. A tuto přebytečnou vlhkost je nutné odvádět. Jedině tak lze předcházet nebezpečí rosení skel – případně ostatních studených povrchů.

U starších oken docházelo k rosení oken převážně na vnějším skle (u dvojitých nebo zdvojených oken) a to z toho důvodu, že se teplý a vlhký vzduch dostane do meziprostoru mezi skly.

U moderních oken s izolačními dvojskly není možné, aby se rosil meziskelní prostor (to by byl oprávněný důvod k reklamaci izolačního dvojskla).

Větrání je základ

Jak již bylo uvedeno, vyskytuje se ale nebezpečí rosení vnitřních tabulí skel.

Moderní plastová okna mají odlišné vlastnosti a je proto nutné je používat jinak než původní okna. Jednoduše řečeno, je nutné daleko více větrat, než jsme byli dosud zvyklí.

Rosení oken mohou ovlivnit i další faktory:

  • umístění topných těles
  • volba zasklení
  • nedostatečné vytápění
  • mnoho květin v blízkosti oken
ros

Odvádění vlhkosti z bytu

V místnostech s vysokou vlhkostí by okna při teplotách pod nulou neměla být vyklápěna, protože studený venkovní vzduch ochlazuje pouze stěny bezprostředně vedle okna a tím může dojít k plesnivění. Pro zajištění čerstvého vzduchu se doporučuje okno otevřít častěji a na krátkou dobu (minimálně 3x denně).

Vlivy, které způsobují vlhkost Účinek těchto vlivů Opatření ke zlepšení situace
Dodatečné utěsnění oken Relativní vlhkost vzduchu v bytě stoupá, výměna vzduchu není dostatečná Dostatečné větrání, nárazové větrání ve dne cca 10 minut. Korigovat teplotu v místnosti, event. ji zvýšit.
Redukované, chybné kování Relativní vlhkost vzduchu v bytě stoupá, výměěna vzduchu není dostatečná Dostatečné větrání, nárazové větrání ve dne cca 10 minut. Korigovat teplotu v místnosti, event. ji zvýšit.
Snížení teploty v místnosti Povrchové teploty klesají, relativní vlhkost vzduchu stoupá, i když "produkce vlhkosti" zůstává stejná. Příslušně vytápět, aby teplota v místnosti opět stoupla
Velkoplošný nábytek u venkovních stěn Povrchové teploty stěny klesají, z důvodu omezené cirkulace vzduchu. Nábytek dle možností nestavět k venkovním stěnám nebo zlepšit izolaci stěn.
Těžké závěsy před oknem Povrchové teploty klesají z důvodu izolačního účinku závěsů. Odstranit závěsy.
1